Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

technika i metody ochrony roślin*.

opis

Specjalność na kierunku technika rolnicza i leśna.

Studenci specjalności technika i metody ochrony roślin nabywają wiedzę  z zakresu: biologii chronionych roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych oraz organizmów szkodliwych i pożytecznych. W programie nauczania znajdują się również wiadomości z chemii, mechanizmów działania i persystencji środków ochrony roślin w środowisku. Studenci uczą się też zabiegów agrotechnicznych zwłaszcza ochrony roślin, wliczając w to zasady prognozowania i sygnalizację terminów wykonania zabiegów.

organizacja

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na specjalności technika i metody ochrony roślin:

 • agrobiologia,
 • biologiczne podstawy rolnictwa,
 • biologiczne podstawy ochrony roślin,
 • ekologia i ochrona środowiska,
 • ekologia i ochrona środowiska rolniczego,
 • podstawy produkcji roślinnej,
 • podstawy produkcji zwierzęcej,
 • podstawy biologiczne w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym,
 • technika i metody ochrony roślin,
 • normy prawne w rolnictwie ekologicznym,
 • mikrobiologia ogólna,
 • mikrobiologia żywności,
 • statystyka w doświadczalnictwie rolniczym,
 • sygnalizacja i prognozowanie w ochronie roślin,
 • ochrona roślin ogrodniczych,
 • kompleksowa ochrona roślin rolniczych.
profil absolwenta

Absolwent specjalności techniki i metody roślin posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na pracę w biurach konstrukcyjnych,  także zakładach produkcyjnych, handlu oraz organizacjach działających na rzecz rolnictwa.


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
Czekamy na Twoją opinię.
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl