Kierunki studiów
Charakterystyka kierunków studiów

geodezja i systemy informacji przestrzennej*.

opis

Specjalność na kierunku geodezja i kartografia.

Studia na specjalności geodezja i systemy informacji przestrzennej zapewniają wiedzę ze współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie oraz opracowywania wyników pomiarów geodezyjnych i fotogrametrycznych. Specjalność pozwala zdobyć kompetencje w zakresie ewidencjonowania stanu własności nieruchomości  i ziemi oraz pozwala poznać metody pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich, wykonywania map gospodarczych, zasadniczych, topograficznych i tematycznych oraz geodezyjnej realizacji i obsługi inwestycji.

organizacja

Przykładowe przedmioty realizowane na specjalności geodezja i systemy informacji przestrzennej:

  • projektowanie infrastruktury technicznej w opracowaniach planistycznych,
  • geodezja miejska,
  • geodezja inżynierska,
  • infrastruktura danych przestrzennych,
  • najnowsze realizacje urbanistyczne,
  • technologia i organizacja systemów informacji przestrzennej,
  • teledetekcja i SIP w gospodarowaniu przestrzenią.
profil absolwenta

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach geodezyjnych, administracji, a także w firmach zajmujących się tworzeniem informacji przestrzennej. 


Poznaj inne KIERUNKI STUDIÓW i specjalności! ►

Wasze komentarze
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
~gosia  2012-10-30 15:35:36
cześć czy na geodezję są wymagane prace plastyczn
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  1
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl