Newsy
Gdzie warto startować na studia techniczne i ścisłe - lista najlepiej ocenionych uczelni w Polsce

Publikujemy coś, co na pewno powinno zainteresować wszystkich wybierających się na studia ścisłowców - lista wydziałów i uczelni najwyżej ocenionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii "Nauki ścisłe i inżynierskie".

Naukowcy, wchodzący w skład Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, kompleksowo analizowali i porównywali dorobek naukowy wydziałów, instytutów naukowych i badawczych. Ponad 960 jednostkom nadali kategorie.

W wyniku oceny uczelnie otrzymały  kategorię:  A+ - poziom wiodący w skali kraju, A – poziom bardzo dobry, B - poziom akceptowalny z rekomendacją wzmocnienia działalności naukowej lub  C - poziom niezadowalający.

Wśród najwyżej ocenionych uczelni w kategorii "Nauki ścisłe i inżynierskie" znalazła się tylko jedna uczelnia niepubliczna: Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych; Wydział Informatyki.

Lista uczelni i wydziałów uczelnianych z kategorii naukowej „Nauki ścisłe i inżynierskie”, którym przyznano kategorię  A+ i A:

Uczelnie niepubliczne:

 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
  Wydział Informatyki

Uczelnie publiczne:

 • Politechnika Warszawska
  Wydział Architektury
  Wydział Chemiczny
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  Wydział Elektryczny
  Wydział Fizyki
  Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
  Wydział Inżynierii Materiałowej A+
  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  Wydział Mechatroniki
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Elektryczny
 • Politechnika Koszalińska
  Instytut Technologii i Edukacji
 • Politechnika Lubelska
  Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Elektrotechniki i Informatyki
  Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  Wydział Chemiczny
  Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  Wydział Mechaniczny
  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
 • Politechnika Opolska
  Wydział Budownictwa
 • Politechnika Poznańska
  Wydział Architektury
  Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
  Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
  Wydział Informatyki
  Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
  Wydział Technologii Chemicznej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
 • Politechnika Śląska
  Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
  Wydział Chemiczny
  Wydział Inżynierii Biomedycznej
  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
  Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Architektury
  Wydział Chemiczny
  Wydział Elektroniki
  Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki A+
  Wydział Elektryczny
  Wydział Inżynierii Środowiska
  Wydział Mechaniczny
  Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Chemii A+
  Wydział Fizyki
  Wydział Matematyki i Informatyki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Chemii
  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej A+
  Wydział Matematyki i Informatyki
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Chemii
  Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Chemii
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Chemii
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 •  Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Fizyki

 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Chemii A+
  Wydział Fizyki A+
  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki A+
  Wydział Chemii
  Wydział Fizyki i Astronomii|
  Wydział Matematyki i Informatyki

 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Fizyki i Astronomii
  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  Wydział Nowych Technologii i Chemii

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Budownictwa i Architektury
  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Źródło: www.nauka.gov.pl


Kierunki studiów i specjalności w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu


Budownictwo, logistyka, transport, zarządzanie... Zapoznaj się z ofertą edukacyjną MWSLiT we Wrocławiu!


Ruszyła rejestracja na studia na Politechnice Warszawskiej!


Kandydaci na studia na Politechnice Warszawskiej mogą już korzystać z systemu rejestracji elektronicznej na studia.


Studia informatyczne we Wrocławiu, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont"


Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej "Horyzont" kształci studentów na kierunkach studiów: automatyka i robotyka, informatyka, bioinformatyka.


Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, studia techniczne, studia artystyczne


WST w Katowicach daje świetny przykład jak doskonale można łączyć studia artystyczne z technicznymi.


Politechnika Śląska w Gliwicach, wydziały, kierunki studiów


Politechnika Śląska w Gliwicach to prężnie działająca uczelnia techniczna, która ma w swej ofercie edukacyjnej również wiele kierunków studiów humanistycznych.


Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl