Zawody
Katalog zawodów
Architekt

 

 

 

 

Czym jest architektura?

Architektura to specyficzne zajęcie. To zawód dla ludzi renesansu. Pozwala w XXI wieku poczuć się trochę jak... Leonardo da Vinci. Nic dziwnego - to zawód twórczy, czasami artystyczny, ale wymagający wsparcia fachową wiedzą z szerokiego wachlarza przedmiotów określanych jako ścisłe.

Architektura obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowania,  projektowania oraz kształtowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynków, a także ukształtowania ich kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której żyje człowiek.

Szersza definicja architektury obejmuje projektowane we wszelkich skalach. Sposobem rozplanowania miast i osiedli ludzkich oraz włączeniem ich w istniejący układ przyrody i infrastrukturę zajmuje się:

 • urbanistyka
 • ruralistyka
 • architektura krajobrazu
 • planowanie przestrzenne

Projektowaniem elementów budynku i jego wyposażenia w małej skali zajmuje się :

 • meblarstwo
 • projektowanie przedmiotu
 • projektowanie wnętrz
 • scenografia

Nauką zajmującą się projektowaniem konstrukcyjnych elementów budynku, ich wielkości i wzajemnego usytuowania jest:

 • inżynieria lądowa

 

Kim jest architekt?

Architekt to zawód prestiżowy. Architekci jako ci, którzy decydują o ostatecznym kształcie budynków, uznawani są za ich autorów i identyfikowani ze swoimi dziełami. Funkcjonują na styku technologii, rynku inwestorskiego oraz sztuki. Stąd też są znani zarówno w środowiskach inżynierskich, jak i artystycznych. Interdyscyplinarność zawodu architekta pozwala jego reprezentantom na dość elastyczne podejście do pracy i indywidualne szukanie równowagi między byciem artystą, inżynierem i menedżerem.

Mianem architektów określa się:

 • artystów - zajmujących się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, a także projektowaniem form
 • inżynierów - zajmujących się technicznym planowaniem budynków
 • kierowników budowy, mistrzów budowlanych - zajmujących się nadzorem realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów.

Najczęściej architekci łączą wymienione dziedziny działalności, kładąc jednak różny nacisk na poszczególne funkcje. Architekt to zawód charakteryzujący się olbrzymią elastycznością, która pozwala na podjęcie innych prac, niekoniecznie związanych z budownictwem: projektowanie wnętrz, praca w biurach designerskich, prowadzenie prac nadzorczych, praca przy scenografiach i w wielu innych pokrewnych zawodach.

 

Czym się zajmuje architekt?

Konsultuje się z klientami lub innymi osobami w celu uzyskania odpowiednich informacji, dotyczących np. kosztów, oraz wymagań funkcjonalnych i przestrzennych. Przeprowadza badania wykonalności projektu i przygotowuje analizę finansową jego wykonania. Tworzy i rozwija projekty budów oraz renowacji budynków. Projektuje otoczenie budynków. Przygotowuje szkice, rysunki w skali, modele itp., używając odpowiedniego oprogramowania komputerowego (CAD). Przygotowuje plan prac budowlanych. Koordynuje i zarządza projektem budowli. Reprezentuje klientów w zawieraniu umów dotyczących budowy. Przygotowuje i nadzoruje tworzenie umowy budowy. Sprawdza i nadzoruje budowę. Ocenia projekty. Doradza w zakresie projektu np. w odniesieniu do prawa budowlanego i stylu architektury.

 

Wymagania stawiane względem architektów

Można je podzielić na cechy osobowości oraz umiejętności i wiedzę. Do pierwszej grupy należy wyobraźnia, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz na kolor. Do drugiej zalicza się umiejętność rysowania plastycznego i technicznego, a także znajomość materiałoznawstwa z branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej.

Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać zaawansowanych aplikacji do projektowania. Projekt tworzony jest w ramach, które ograniczone są wieloma czynnikami: środowiskiem naturalnym, kulturowym, życzeniami zleceniodawcy, ramami finansowymi - to najważniejsze z nich. Niezbędny jest tu talent, a nawet pasja w przekonywaniu do swoich koncepcji.

 

Droga kształcenia – jak zostać architektem

Aby zostać architektem budowlanym i projektować, należy ukończyć studia na kierunku architektura i urbanistyka na jednej z polskich politechnik. Pozostałe uczelnie, choć kształcą studentów na kierunku architektura, to nie dają dyplomu magistra w tej dziedzinie. Zdobycie w nich tytułu, np. inżyniera, ma mniejsze znaczenie. Osoby, które ukończą taką uczelnię, jeżeli rzeczywiście chcą projektować, muszą dodatkowo ukończyć np. zaoczne studia w jednej z politechnik, a dopiero potem ubiegać się o uprawnienia. Jeżeli tego nie zrobią, mogą się starać tylko o uprawnienia w ograniczonym zakresie.

Studia na kierunku architektura i urbanistyka uczą jak kształtować przestrzeń, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów zielonych. Zawód architekta wymaga umiejętności zarówno plastycznych, jak i inżynierskich, stąd studia na tym kierunku przeznaczone są szczególnie dla osób uzdolnionych w zakresie rysunku i plastyki, z predyspozycjami do nauk technicznych.

 

Z perspektywy rynku pracy

Już podczas studiów warto nawiązywać współpracę z biurami projektów. Ważne jest również, jakie praktyki się odbywa. Doświadczeni architekci radzą wzbogacić swoje umiejętności poprzez dodatkowe kursy, warsztaty czy szkoły designerskie. Kiedy architekt kończy studia, zwykle zaczyna pracować samodzielnie lub w pracowni architektonicznej. Najpierw powierzane są mu najczęściej prace pomocnicze przy wykonywaniu elementów dokumentacji technicznej. Stopniowo i zwykle dość płynnie jest włączany w prace koncepcyjne, a dalej w działania koordynacyjne i kontakty z klientem, a w końcu w prace związane z budową.

Pracujący w biurach projektów mogą awansować w ramach struktur istniejących pracowni architektonicznych, uzyskując w nich np. pozycję partnera. Ogromna większość architektów realizuje swe ambicje jako pracownicy biur. Po kilku latach praktyki młody architekt zdaje egzamin zawodowy przed lokalną komisją egzaminacyjną przyznającą uprawnienia architektom i inżynierom.

 

Uprawnienia architektoniczne

Od 1 stycznia 2006 r. prawo budowlane określa, że o pełne uprawnienia może ubiegać się tylko architekt z tytułem magistra. Ci architekci, którzy nie mają tytułu magistra, mogą ubiegać się o uprawnienia ograniczone. Jednak będą mogli wówczas wykonywać tylko nieliczne projekty. By zdobyć uprawnienia architektoniczne po studiach trzeba odbyć minimum 3-letnią praktykę i zdać zawodowy egzamin. Przez dwa lata pracuje się przy sporządzaniu projektów, a dalej odbywa się przynajmniej roczną praktykę na budowie. Taka sama praktyka jest wymagana przy uzyskiwaniu uprawnień architektonicznych w ograniczonym zakresie. Egzaminy przeprowadzają okręgowe izby architektów. Niezbędne jest też wpisanie się do izby architektów. Prawo budowlane wymaga bowiem zrzeszania się fachowców z uprawnieniami w izbach zawodowych.

 

Polecane strony

http://www.architekci.pl

http://www.izbaarchitektow.pl

 

Artysta i inżynier w jednym

Prestiż i uznanie to jedne z głównych cech tego zawodu. Razem z naszym doświadczonym specjalistą, właścicielem pracowni Architektonicznej ARCHE PLAN, Panem Tomaszem Szmytem odkrywamy wszystkie tajemnice tego kierunku i zawodu.

 

Źródło:

1. Paweł Hebda i Jerzy Madejski "Zawód z pasją", Wydawnictwo Park

2. www.pl.wikipedia.org

3. www.zawodowe.com

Wasze komentarze

Dodaj »
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  22
~Red Tea Detox Review  2018-03-19 00:28:21
belinski harp contrivance observe Selma boxington wireless scapula joggle Red Tea Detox Review https://mymediacenter.online/blog/view/15075/clarifying-realistic-red-tea-detox-review-plans-2018
 
 
~china business consulting  2017-08-08 14:16:27
Get top quality import from china to usa that's now in stock and at great prices today! china business consulting https://sites.google.com/site/asiaticsourcingcompany/
 
 
~help with importing from china  2017-08-08 12:35:25
Find here top sourcing channel for supplier that's now in stock plus at the best price today! help with importing from china https://sites.google.com/site/asiaticsourcingcompany/
 
 
~outsourcing to china  2017-08-08 07:42:13
Get top china supply chain that are now in stock and on sale today! outsourcing to china https://sites.google.com/site/asiaticsourcingcompany/
 
 
~china sourcing solutions  2017-08-08 01:08:19
See the best china product sourcing currently in stock and currently available today! china sourcing solutions https://sites.google.com/site/asiaticsourcingcompany/
 
 
~Lia Trap  2017-04-25 17:37:37
Świtny artykół. Zamierzam iść na architekturę a te wiadomości bardzo mi się prztdadzą.
 
 
~Ominek  2016-03-29 23:49:33
Z jakich przedmiotów trzeba być dobrym aby zostać architektem ?
 
 
~lady Nina  2016-01-22 07:43:04
Ja będę za rok wybierać liceum na architekturę...więc które jest dobre?
 
 
~G  2015-09-04 14:41:41
witajcie...sporo prawdy pisze"M": Rynek pracy architektów jest przepełniony. Przeciętny inwestor unika płacenia za usługi architektoniczne. Tu ważna jest umiejętność przekonywania do własnych projektów. To pracochłonna,wielozadaniowa praca.Najlepiej zacząć praktyki na studiach, a potem zacząć działać w spółce z zaufanymi osobami i podzielić się rolami .Wtedy jest szansa, na znalezienie jakiś stałych dochodów i prywatnego czasu.
 
 
~Misia  2015-05-04 23:14:13
Witam.Po skończeniu gim. chcę się kształcić w kierunku architektury (projektowaniem domów). Zwracam się z prośbą, o to aby na mój email który brzmi następująco: mikabuziaczek2010@wp.pl jeżeli można to przesłać szkoły jakie muszę ukończyć aby zostać upragnionym architektem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale mieszkam w zachodniopomorskim. Bardzo proszę o kontakt. Serdecznie dziękuje. Dominika
 
 
~Patrycja  2015-03-03 00:41:07
Witam. W tej chwili zaczeło się drugie półrocze mojej nauki w 3 gimnazjum,po skończeniu gim. chcę się kształcić w kierunku architektury (projektowaniem domów). Zwracam się z prośbą, o to aby na mój email który brzmi następująco: patac1175@wp.pl jeżeli można to przesłać szkoły jakie muszę ukończyć aby zostać upragnionym architektem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale mieszkam na podlasiu. Bardzo proszę o kontakt. Serdecznie dziękuje. Patrycja
 
 
~kacper  2015-01-14 18:54:30
Część, mam wielki problem. Jestem w 3 klasie gimnazjum i chce iść na architekta który projektuje budynki itp, problem polega na tym że niewiem do jakiej iść szkoły by się kształcić w tym kierunku. Jak by ktoś mógł niech szybko mi odpisz na mój e-mail; kacper_domasiewicz@wp.pl. Z góry dziękuję!
 
 
~achi  2014-09-08 22:24:31
Jestem w 3 klasie gimnazjum i szukam technikum o profilu "architektura wnętrz" w Warszawie. Zastanawiam się jaka szkoła byłaby najlepsza pod względem przygotowania do zawodu. Ważne żeby była w okolicach: Bemowo,Wola ewentualnie Śródmieście. Pilne, pomóżcie!
 
 
~ala  2014-06-07 10:13:15
Witam. Interesujesz się architekturą? Marzysz o takich studiach? Jesteś prawdziwy pasjonatem? Chcesz się sprawdzić? Mam coś dla Ciebie!!! Posiadam min. 14 ebooków, które mogą Ci ułatwić ścieżkę kariery!!! Pisz na gg 50741873 lub na maila: clarise.25.09@gmail.com
 
 
~dd  2013-08-19 21:47:22
ja wygląda ta praktyka na budowie- w jakiej roli? jak ktoś ma uzdolnienia plastycznie ( ale nie jakieś wybitne), ale tej wyobraźni nie ( nie chodzi mi o wyobraźnie przestrzenną tylko zwykłą, taką coś z niczego- bo chyba również taka wychodzi na egzaminie ) to się nie nadaje, tak? Czy ten opis "Czym się zajmuje architekt?" jest dobry?Jest to bardzo stresująca praca?A presja presja czasowa - duża jest? W dodatku nie chciałbym się z nikim użerać ;) Umiałby ktoś wymienić takie zawody w których się trochę rysuje i trochę liczy?
 
 
~dd  2013-08-19 21:15:44
ile projektów wykonuje się na studiach? Ile czasu zabiera jeden projekt(najpierw chyba się przelewa na papier, a potem dopiero w komputerze, tak?ile czasu schodzi na rysowanie, a ile na komputerze)-domyślam się ze dłuuugo, ale ile dokładnie? oczywiście wiadomo, że trzeba być cierpliwym itd bo szczegóły są ważne Czytając tematy z lat poprzednich (2009-2012) z Politechniki Krakowskiej z egzaminu wstępnego z wyobraźni to chyba nie miałbym pojęcia jak narysowć ( nie chodzę na kurs rysunku) więc nie wiem czy by sie opłacało zaczynać ( w dodatku na egzaminie czas to chyba 180 minut-i cały czas tak siedzieć to nie wiem czy tak fajnie Aha- jak wygląda praca ( to chyba nie jest praca od do, prawda? a jak jest to pewnie robi się dłuuugo). To jest praca tylko i wyłącznie siedząca, tak? Bardzo proszę o odpowiedź ( może pytania trochę dziecinne, ale chciałbym wiedzieć)
 
 
~  2013-07-16 23:16:09
aha i nie myślcie że architektura ma jakoś dużo wspólnego ze sztuką, niestety nie to raczej kreślenie, kreślenie i kreślenie, bardziej niestety inżynier, rzemieślnik niż artysta. Pracy twórczej jest naprawdę malutko i na rynku jest teraz ciężko. Ale jeśli ktoś wie że chce to robić to pewnie warto.
 
 
~  2013-07-16 23:10:31
Najważniejszy jest egzamin z rysunku, poza biorą matmę. Na architekturze najważniejszy jest rysunek, jeśli nie macie do tego drygu to lepiej sobie odpuścić. Chociaż wszystko da się wytrenować. Trzeba się zapisać na korki bo bez egzaminu z rysunku nie przyjmują. Matma na architekturze jest prosta i nie jest dużo. Ale pamiętajcie że w tym zawodzie trudno się przebić do czegoś więcej niż projektowanie paneli.
 
 
~  2013-02-18 06:41:57
liceum architekt to coś więcej niż budowlaniec
 
 
~paula  2013-01-22 17:21:26
Lepiej wybrać technikum budowlane czy liceum ?
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  22
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl