Zawody
Katalog zawodów
Inżynier elektryk

Kim jest inżynier elektryk?

Inżynier elektryk projektuje, rozwija, kontroluje, testuje i nadzoruje wytwarzanie oraz instalację urządzeń elektrycznych, części tych urządzeń oraz systemów elektrycznych o różnym przeznaczeniu (np. przemysłowym, biurowym, domowym). Podstawowym celem pracy inżyniera elektryka jest nadzorowanie procesu wytwarzania energii elektrycznej, minimalizowanie strat związanych z jej przesyłaniem i wykorzystywaniem, automatyzowanie procesów wytwórczych oraz miernictwo wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

 

Stanowiska pracy

Szeroki zakres działalności inżyniera elektryka obejmujący różne dziedziny techniki i praktycznie każdą gałąź przemysłu powoduje, że w zawodzie tym można spotkać wiele stanowisk pracy. Do najczęściej spotykanych należą specjaliści ds:

 • wytwarzania energii elektrycznej,
 • elektroenergetyki przemysłowej,
 • technologii elektrycznych,
 • automatyki i metrologi,
 • instalacji i urządzeń elektrycznych,
 • sprzętu elektromechanicznego,
 • trakcji elektrycznych,
 • elektroniki motoryzacyjnej.

W tym zawodzie zakres zadań i czynności jest  bardzo zróżnicowany:

 • Inżynier elektryk - wytwarzanie energii elektrycznej zatrudniony w elektrowni lub elektrociepłowni nadzoruje proces wytwarzania energii elektrycznej w zakresie pracy wszystkich obwodów elektrycznych i cieplnych w nim wykorzystywanych. Ustala zakres i harmonogram profilaktycznych badań, napraw, przeglądów i remontów urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Prowadzi dokumentację techniczną dla podległych mu instalacji, maszyn i urządzeń oraz prowadzi szkolenia pracowników obsługujących te urządzenia.
 • Inżynier elektryk - elektroenergetyka przemysłowa nadzoruje pracę podległych mu urządzeń energetycznych (np. transformatorów, rozdzielni) oraz ludzi zajmujących się ich obsługą, konserwacją i naprawami. Analizuje i ocenia gospodarkę energetyczną w swoim zakładzie pracy oraz opracowuje plany rozwoju systemu elektroenergetycznego. Prowadzi dokumentację techniczną, odpowiada za zainstalowanie nowych, lub po remontach, instalacji, urządzeń. Może również zajmować się projektowaniem nowych układów elektroenergetycznych.
 • Inżynier elektryk -technologie elektryczne przede wszystkim projektuje nowe lub modernizuje istniejące technologie produkcji różnego typu urządzeń elektrycznych.
 • Inżynier elektryk - automatyka i metrologia zajmuje się projektowaniem lub kontrolowaniem stanu technicznego układów automatyki dla urządzeń przemysłowych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Inżynier elektryk - instalacje i urządzenia zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z gospodarką elektroenergetyczną w zakładzie. Nadzoruje sposób eksploatacji urządzeń elektrycznych, kieruje osobami zajmującymi się ich obsługą, konserwacją czy naprawami.
 • Inżynier elektryk - sprzęt elektromechaniczny może projektować nowe urządzenia lub nadzorować produkcję sprzętu elektromechanicznego np. sprzętu oświetleniowego, elektronarzędzi, akumulatorów itp.
 • Inżynier elektryk - trakcje elektryczne, może zajmować się projektowaniem nowych maszyn i urządzeń elektrycznych układów sterowania i wyposażenia elektrycznych pojazdów trakcyjnych. Ponadto może uczestniczyć w ich produkcji, konserwowaniu i remontowaniu poprzez nadzorowanie procesu produkcyjnego.
 • Inżynier elektryk - elektromechanika motoryzacyjna wykonuje prace projektowo-konstrukcyjne elementów elektrycznych i elektromechanicznych używanych w przemyśle samochodowym. Jeśli pracuje bezpośrednio w produkcji, to wówczas nadzoruje procesy technologiczne produkcji podzespołów elektronicznych dla wytwarzanych typów samochodów.

 

Wymagania kierowane względem inżyniera elektryka

Praca inżyniera elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo ludzi korzystających z sieci energetycznej, czy też nadzorowanych przez niego urządzeń. Do poprawnego funkcjonowania w zawodzie inżynier wymagania dzielą się na dwie grupy:

 • psychologiczne - dobrej ostrości wzroku, rozróżnienia barw, widzenia o zmroku i widzenia głębi, sprawnego słuch i zmysłu równowagi oraz dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczość i brak lęku przed wysokością. Niezbędnymi cechami są umiejętność koncentrowania uwagi oraz jej podzielność, dobra pamięć, logiczne rozumowanie, uzdolnienia matematyczne a także uzdolnienia techniczne, myślenie twórcze oraz wyobraźnia przestrzenna. Równie wysokie wymagania w stosunku do inżyniera elektryka odnoszą się do pewnych cech psychicznych; bowiem w jego pracy niezbędnym jest szybkie tempo pracy, umiejętność szybkiej zmiany podmiotu pracy, dokładność , cierpliwość , wytrwałość
 • fizyczne i zdrowotne - są zróżnicowane w zależności od charakteru pracy: (naukowy, projektowy, przemysłowy) oraz od specjalności. Jednakże, z uwagi na przeważający udział zadań i czynności o charakterze intelektualnym wymagania fizyczne dotyczą ogólnej wydolności fizycznej oraz sprawności układu krążenia oraz sprawności zmysłów szczególnie wzroku, i równowagi.

 

Droga kształcenia

Kandydat ubiegający się o pracę jako inżynier elektryk musi posiadać wykształcenie wyższe techniczne - Wydział Elektryczny, zakończone obroną inżynierskiej lub magisterskiej pracy dyplomowej. Zawód inżyniera elektryka można zdobyć na wydziale elektrycznym politechnik, a także wyższych szkołach inżynierskich posiadających w swym profilu nauczania wydział elektryczny. Do pracy przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem konieczne jest uzyskanie kwalifikacji w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich oraz ukończenie odpowiedniego kursu BHP. Uprawnienia SEP należy odnawiać co 5 lat.

 

Polecane strony

http://www.sep.com.pl

 

Źródła:

1.Inżynier elektryk - Klasyfikacja zawodów i specjalności, Tom V Słownik zawodów i specjalności,     zeszyt 2, część 1, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej Warszawa 1995, str.l21 do 133,

2.Inżynier elektryk -Informator dla kandydatów na studia , Politechnika Śląska w Gliwicach 1996 str . 36

Wasze komentarze

Dodaj »
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  2
~PRACA  2018-11-09 09:57:30
PRACA Szukamy osób chcących się nauczyć bardzo dobrze płatnego zawodu lub osób z doświadczeniem elektrycznym i inżynierów Firma EDS Inżynieria sp. z o.o. zajmuje się wykonywaniem usług elektrycznych, instalacją, montażem w budownictwie biurowym, przemysłowym i wielorodzinnym. Kompleksowo wykonujemy roboty elektroinstalacyjne w budynkach nowo powstałych oraz modernizujemy i wymieniamy instalacje w obiektach remontowanych. Co oferujemy: • System adaptacji, który pozwala szybko wejść w tryb pracy ( bez doświadczenia !!! ) • Atrakcyjne warunki pracy • Wynagrodzenie od 14 zł/godzinę lub akord (od 4000 zł miesiąc) • Zatrudnienie na umowę o pracę • Pracę w stabilnej, renomowanej firmie • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, a także działanie jako lider projektu lub zespołu • Pracę w przyjaznej atmosferze • Pracę przy dużych, ciekawych projektach w Polsce • Legalizacja pobytu dla cudzoziemców Wszelkie informacje w dziale rekrutacji: + 48 576 757 751 Viber
 
 
~Praca dla elektryków  2018-11-09 09:56:39
I will give a job Electrician, electromonter and people without experience. The company EDS Inżynieria deals with the provision of electrical services, installation, assembly, repair of electrical installations in office and industrial construction - we build solar farms. Responsibilities: Installation of electrical installations, Installation of cable routes, laying of cables, connections, assembly of devices. Requirements: experience in working on the above position We offer: - Attractive working conditions - Pay from 14-16 PLN / h net or akkord (from 4000 PLN net month) for electricians - The possibility of employment under a contract of employment - Work in a stable, reputable company - Opportunity to and improve qualifications, as well as acting as a project or team leader - Work in a friendly atmosphere with large, interesting projects in Poland. - Legalization of stay for people from India, Ukraine, Belarus, Bangladesh and others. Possibility of apprenticeship !!! Please contact HcR department +48 576757751, Viber
 
 
~Archiven26  2018-08-07 02:19:21
cellfood cream pris This is nicely said! .
 
 
~Archivel95  2018-07-30 23:52:00
papilight comfort %d0%bf%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82 %d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82 beoordelingen de prijs hoe het werkt beoordelingen de ervaring de samenstelling/ effect Kudos, I enjoy it!
 
 
~INVENTPOWER  2018-05-10 12:55:13
Witam. Praca jest i to bardzo dobra. Zapraszam na naszą stronę inventpower.com lub do kontaktu mailowego: marta.malikowska@inventpower.com. Młody zespół , doświadczona firma, dobre warunki pracy. Zapraszamy zainteresowanych w trakcie szkoły lub po jej ukończeniu :)
 
 
~Poszukuje bystrej osoby do obliczen kosztorysowych  2018-01-21 08:34:40
Poszukuje inzyniera elektryka lub studenta tego kierunku do obliczen kosztorysowych. Chodzi mi o wyliczenie kosztow produkcji pradu przez duze przemyslowe disle- generatory. Takze koszty I mozliwosci umieszczenia energy w przenosnych , nowoczesnych bateriach tesli. Duza skala, nowoczesne komponenty, najnowsza technika. ps .Chcesz dobrze dorobic?????jak potrafisz to zrobic pisz na rekin7777777@wp.pl -pilne
 
 
~Jasam  2018-01-13 11:27:14
Skończyłem zawodówkę i technikum wieczorowe- technik elektryk, na 30 osób w ZSZ i 19 w technikum tylko ja pracuje jako elektryk i jedna osoba ma firmę i robi instalację.
 
 
~JoshuaMok  2017-11-15 18:53:42
Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically. The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays. A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success. Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes. A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field. Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.  
 
 
~Gabrielron  2017-10-17 05:38:53
Writing a medical thesis or dissertation is a task done by almost all postgraduate and master's medical students. Dissertation is derived from the Latin word disserto which means discuss. It is essential to write successful medical papers such as medicine essays and medical thesis papers. There are several reasons as to why students write medicine essays. One of the reasons is to promote enhancement of critical judgment, research skills as well as analytical skills. Moreover, medicine essay writing produce students with the ability to 4evaluate and analyze data critically. The initial step for writing medicine essays is to choose a topic. A writer should have at least three topics to choose from. The topic has to be interesting, feasible and relevant. It is essential to write quality medicine essay. Hence, students need to have analytical skills and perfect writing skills. The writing skills will enable them write outstanding essay papers that can be highly regarded by instructors and professors. Teachers often require a lot and expect a lot from their students in terms of medicine essay writing. for this reason, students find essay writing to be an extremely difficult task and hence resort to buying custom medicine essays. A custom medicine essay has to be written by professional writers who are qualified in the field of nursing. Moreover, the custom medicine essay has to be original and plagiarism free. This means that it has to be written from scratch by experts with many years experience. The many years experience should enable a writer to write any form of medical paper including medical thesis, medicine essay and even medicine research paper. Moreover, experience will enable a writer to write a medicine essay that can guarantee academic success. Students get custom medicine essays from custom writing company. It is essential to choose the best company so that one can get the best custom medicine essay. The best and the most reliable medicine essay writing company should have some unique characteristics such as affordability and the ability to provide original and superior quality medicine essays. The other quality is that the company has to hire expert writers who can write quality medicine essays and other types of medical papers. The essays should not only be quality but also plagiarism free and free of grammatical and spelling mistakes. A custom medicine essay has a similar structure to any other academic essay assignment. It has an introduction that introduces the topic and tells the reader what the essay is all about. The second section is the body that has many paragraphs supporting the main topic. Finally there is the conclusion that briefly summarizes what has been discussed in the body section of the essay. Students should choose reliable writing companies so that they can get quality custom papers on several fields such as technology, sociology and law in addition to medicine field. Our custom writing company is the best company that all clients should rely on when in need of any given type of medicine paper. We provide quality papers that not only plagiarism free but also original. Moreover, our custom papers are affordable and able to guarantee academic excellence at all times. All our medical papers are reliable and sure of satisfying clients at all times.  
 
 
~SEP  2017-02-10 19:26:23
"Inżynierem elektrykiem" możesz zostać bez kierunkowego wykształcenia po EKSTERNISTYCZNYM 5 dniowym kursie i egzaminie SEP za 800 PLN i otrzymasz ŚWIADECTWO KWALIFILACYJNE tzw. Uprawnienia SEP np E eksploatacja i D dozór (coś jak inspektor nadzoru) do napiecia 1 KV. Ale zakres możesz sobie pozniej rozszezyc na przykład do 15 KV. Nie trzeba chodzić do 5 letniego technikum ani 4-5 lat studiować i tracić czas i zbedne pieniadze. Kurs SEP i osiagasz status "inżyniera elektryka". W 5 DNI !!!
 
 
~Vicki  2016-11-23 09:03:30
Jezeli interesuja Cie studia techniczne, ale powiazane takze z naukami przyrodniczymi powinienes rozwazyc interdyscyplinarny kierunek Inzynieria systemow biotechnicznych. Kandydat powinien wykazywac sie zdolnosciami z matematyki i fizyki, a takze zamilowaniem do ekologii.
 
 
~Kierownik robót elektrycznych  2016-10-01 19:21:18
Nie ma takiego dokumentu jak uprawnienia SEP. Są SWIADECTWA KWALIFIKACYJNE SEP SIMP lub innej instytucji która po JEDNOTYGODNIOWYM KURSIE TAKIE SWIADECTWA WYDAJE DO NAPIECIA 1 KV.E+P i D dla kazdej osoby bez wzgledu na poziom i kierunek wykształcenia. Uprawnienia dla elektrykow to sa UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania i/lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ograniczone do napiecia 1 KV i kubatury 1000 m3 - Technik elektryk/ inżynier elektryk oraz bez ograniczeń magister inzynier elektryk.
 
 
~Kierownik robót elektrycznych  2016-10-01 19:11:18
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych Szczegóły orzeczenia drukuj zapisz Powrót do listy II SA/Go 896/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. Data orzeczenia 2015-12-17 orzeczenie prawomocne Data wpływu 2015-11-06 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. Sędziowie Aleksandra Wieczorek /przewodniczący/ Krzysztof Dziedzic Michał Ruszyński /sprawozdawca/ Symbol z opisem 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz Hasła tematyczne Budowlane prawo Skarżony organ Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Treść wyniku Uchylono zaskarżoną decyzję Powołane przepisy Dz.U. 2013 poz 1409 art. 42, art. 45, art. 54, art. 57 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2012 poz 270 art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c, art. 200, art. 202 § 2, art. 205 § 2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity. SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Dziedzic Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi E.G. i J.G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego solidarnie na rzecz skarżących E.G. i J.G. kwotę 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. UZASADNIENIE 10 sierpnia 2015 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (określanego dalej jako PINB) wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu przez inwestorów E.G. i J.G. jednorodzinnego budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr [...], zrealizowanej na podstawie pozwolenia udzielonego decyzją nr [...] z [...] września 2012r., wydaną przez Starostę Powiatowego. Pismem z [...] sierpnia 2015 r. PINB wezwał inwestorów do przedłożenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania następujących dokumentów: a) informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, podpisaną przez geodetę sporządzającego inwentaryzację geodezyjną, b) protokół z wykonanego odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej z udziałem kierownika robót elektrycznych pod nadzorem którego roboty te zostały wykonane, c) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót elektrycznych z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, d) protokół odbioru przyłącza energetycznego lub umowy z zakładem energetycznym, e) protokół z odbioru wewnętrznej instalacji wod-kan-c.o z udziałem kierownika robót sanitarnych, pod nadzorem którego roboty te były wykonane, f) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika robót sanitarnych z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, g) protokół odbioru przyłącza wod-kan. lub umowę na dostawę i odprowadzanie ścieków. 20 sierpnia 2015 r. wpłynęło do PINB oświadczenie inwestorów z [...] sierpnia 2015 r., iż nie dostarczą pism, informacji i umów określonych w pkt 1-7 wezwania, gdyż nie są one wymagane w procedurze zgłoszenia zakończenia budowy budynku na mocy art. 57 ustawy Prawo budowlane. Inwestorzy wyjaśnili, że do wniosku o zakończeniu budowy dołączyli wszystkie dokumenty wymagane art. 57 Prawa budowlanego. [...] sierpnia 2015 r. PINB wydał decyzję nr [...], w której powołując się na art. 54, art. 57 ust. 4, art. 81 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. – określanej dalej jako u.p.b.) zgłosił sprzeciw w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego z infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej geodezyjnie Nr [...]. Uzasadniając sprzeciw PINB wskazał, że inwestorzy nie uzupełnili w terminie zawiadomienia o zakończeniu budowy w zakresie wymaganego: oświadczenia kierownika robót sanitarnych z kopią uprawnień budowlanych do kierowania robotami sanitarnymi z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego pod nadzorem, którego były wykonane roboty sanitarne, oświadczenia kierownika robót elektrycznych z kopią uprawnień budowlanych do kierowania robotami elektrycznymi wraz z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego pod nadzorem, którego były wykonane roboty elektryczne. W związku z tym organ stwierdził, że inwestorzy - wbrew obowiązkowi wynikającemu z treści art. 42 ust. 4 u.p.b. - nie zapewnili objęcia funkcji kierownika robót w specjalności branży sanitarnej ani elektrycznej. Organ wskazał, iż w myśl art. 42 ust. 1 u.p.b. inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 4 u.p.b. przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. Odnosząc treść powyższych przepisów do przedmiotowej sprawy organ zauważył, iż z załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy uprawnień kierownika budowy – R.S. wydanych na podstawie § 4.2, § 6.1 i 3, § 7 oraz § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 określanego dalej jako rozporządzenie MGTiOŚ ), w żaden sposób nie wynika, aby kierownik ten miał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej, czy elektrycznej. Organ dodał, iż kierownik budowy na stronach: 5, 6 i 8 dziennika budowy Nr [...], nie mając ku temu wiedzy technicznej branżowej, potwierdził prowadzenie ww. robót budowlanych bez nadzoru osób z właściwymi uprawnieniami, co wskazuje na brak zdatności do bezpiecznego użytkowania obiektu. Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli E.G. i J.G. zarzucając PINB naruszenie art. 41 ust. 4 pkt 1 u.p.b, poprzez "nie spełnienie" przez PINB przed ich zawiadomieniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy "narzucenia" przyjęcia obowiązków kierowania robotami budowlanymi przez kierowników robót, jeśli takie były wymagane. Ponadto w ocenie odwołujących domaganie się przez PINB dodatkowych protokołów i umów wykracza poza wymagania art. 57 pkt 4 u.p.b. Decyzją z [...] października 2015 r. nr [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (określany dalej jako WINB) - działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. , poz. 267 ze zm. – określanej dalej jako k.p.a. ) - orzekł o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji. WINB stwierdził, że PINB prawidłowo uznał, że zaszły podstawy do wydania sprzeciwu z uwagi na nieprzedłożenie przez inwestorów wymaganych, a określonych w art. 57 ust. 1 u.p.b, dokumentów, pomimo wezwania wystosowanego przez PINB o uzupełnienie niekompletnego zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jednakże zdaniem WINB sprzeciw jest zasadny z uwagi na nieprzedłożenie przez inwestorów dokumentów innych niż te które wskazał PINB w uzasadnieniu decyzji jako okoliczności do wniesienia sprzeciwu. WINB wskazał, że inwestorzy, pomimo wezwania wystosowanego przez PINB na podstawie art. 57 ust. 4 u.p.b, nie dołączyli do zawiadomienia o zakończenia budowy informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, o której mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 u.p.b. W ocenie WINB za taką "informację" nie można uznać dołączonej do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwentaryzacji geodezyjnej budynku i przyłączy, w postaci mapki sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 sporządzonej przez Geodetę Uprawnionego inż. J.C.. Mapka ta przedstawia usytuowanie budynku wyłącznie graficznie. Natomiast z jej treści nie wynika wprost i jednoznacznie, ani nawet pośrednio, jakie jest usytuowanie budynku w kontekście lokalizacji ustalonej w projekcie zagospodarowania działki, zatwierdzonym w decyzji o pozwoleniu na budowę. WINB wskazał, że z akt sprawy wynika, że inwestorzy, pomimo wezwania PINB na podstawie art. 57 ust. 4 u.p.b, nie dołączyli do zawiadomienia o zakończeniu budowy potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy. Przedstawione wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy dokumenty w żadnym razie nie wyjaśniają tej kwestii. W szczególności brak jest wśród tych dokumentów protokołów odbioru przyłączy albo umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi media, które potwierdzałyby wykonanie i odbiór przyłączy. W dalszej części uzasadnienia decyzji WINB wskazał, że podziela w części stanowisko PINB odnośnie braku udokumentowania przez inwestorów prawidłowości wykonania robót instalacyjnych – w zakresie wewnętrznej instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. WINB wskazał, że zgodnie z art. 42 ust. 1 u.p.b. inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. WINB zaznaczył, iż istotne znaczenie w kwestii dokumentowania objęcia w procesie budowlanym poszczególnych funkcji przez podmioty posiadające wymagane uprawnienia zawodowe ma art. 45 ust. 2 u.p.b. , zgodnie z którym jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budowlanych, przy czym osoby te powinny również w dzienniku budowy potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Powyższego wpisu zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 ze zm. określanego dalej jako rozporządzenie MI ) dokonuje się na pierwszej stronie dziennika budowy poprzez zamieszczenie imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Takie jednak zapisy nie znalazły się w dzienniku budowy. Niemniej inwestorzy dostarczyli wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy protokoły badań i sprawdzeń wykonanych instalacji. W związku z powyższym – zdaniem WINB – zauważyć należy, że nie każde naruszenie przepisów w toku procesu inwestycyjnego musi skutkować wniesieniem sprzeciwu w trybie art. 54 u.p.b. Zgłaszając bowiem taki sprzeciw organ powinien mieć na uwadze cel jakiemu ma służyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jest ono bowiem składane w celu potwierdzenia zgodności wybudowanego obiektu z projektem i przepisami prawa oraz potwierdzenia zdatności do jego bezpiecznego użytkowania. Natomiast w ocenie WINB poprawność wykonanych robót instalacyjnych elektrycznych można wywieść z dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów pomiarów instalacji elektrycznych, sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. Jednak nie sposób takiego wniosku sformułować odnośnie pozostałych instalacji wykonanych w przedmiotowym budynku. Dołączone bowiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokoły z odbioru technicznego wewnętrznej instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej z [...].02.2014 r. oraz odbioru technicznego instalacji wodnokanalizacyjnej z [...].11 2014 r. podpisane zostały przez osobę, która jak wynika z tych dokumentów nie posiada uprawnień budowlanych w tym zakresie. Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złożyli inwestorzy E.G. i J.G., wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i zasądzenie na ich rzecz kosztów postępowania sądowego. Skarżący zarzucili organowi naruszenie: 1. art. 54 w zw. z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 4 u.p.b. poprzez przyjęcie, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego niezbędnym jest złożenie oświadczenia kierownika robót sanitarnych i elektrycznych oraz kserokopii uprawnień budowlanych kierownika robót sanitarnych i elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem stwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, mimo, że przepis art. 57 u.p.b. dotyczy wyłącznie kierownika budowy, 2. art. 57 ust. 4 u.p.b poprzez przyjęcie, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego niezbędnym jest złożenie innej aniżeli przedłożona informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania (...), przy czym organy I i II instancji w żaden sposób nie wyjaśniają jaka informacja byłaby właściwa, 3. prawa procesowego – art. 56 ust. 2 u.p.b polegającego na pominięciu przez WINB uchybienia przez PINB terminowi 14 dni do zgłoszenia sprzeciwu, albowiem zawiadomienie inwestorów zostało zgłoszone w dniu [...] sierpnia 2015 r. a decyzja PINB została wydana dopiero [...] sierpnia 2015 r., a zatem z przekroczeniem terminu. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, powołując się na stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji i uznając zarzuty skargi za nieuzasadnione. Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje: Uprawnienia wojewódzkich sądów administracyjnych, określone przepisami m.in. art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 ze zm.) oraz art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - określanej dalej jako p.p.s.a), sprowadzają się do kontroli działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, chyba że ustawy przewidują inaczej. Zatem - co do zasady - jedynym kryterium stosowanym przez sąd jest kryterium legalności, a nie kryterium słuszności, czy sprawiedliwości społecznej. Decyzja administracyjna jest zgodna z prawem, jeżeli jest zgodna z przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie decyzji administracyjnej, względnie stwierdzenie jej nieważności przez sąd, następuje w przypadku naruszenia przepisów prawa materialnego lub przepisów postępowania, odpowiednio mającego albo mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego oraz jeśli zachodzą przyczyny określone w art. 156 k.p.a. lub innych przepisach (art. 145 p.p.s.a.). Sąd dokonując kontroli nie jest związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 p.p.s.a.). Mając na uwadze powyższy zakres kognicji Sąd uznał, iż skarga zasługuję na uwzględnienie, aczkolwiek nie wszystkie zarzuty okazały się słuszne. W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutu uchybienia przez PINB 14-dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. Zdaniem Sądu zarzut ten jest nieuzasadniony. 14-dniowy termin z art. 54 u.p.b, w przypadku wezwania inwestora do uzupełnienia dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy dokumentów, liczy się od daty uzupełnienia tych dokumentów lub od upływu wyznaczonego terminu do ich złożenia. W rozpoznawanej sprawie termin ten został dochowany, w sytuacji gdy skarżący mieli uzupełnić dokumenty do 21 sierpnia 2015 r. (wezwanie doręczono im 14 sierpnia 2015 r.), zaś decyzja o sprzeciwie wydana została [...] sierpnia 2015r., po otrzymaniu pisma (oświadczenia) skarżących z [...] sierpnia 2015 r. Przyjęcie stanowiska, że dla terminu z art. 54 u.p.b nie ma znaczenia czy inwestor do zawiadomienia o jakim mowa w art. 57 ust. 1 dołączył wszystkie prawidłowo sporządzone i wymagane dokumenty wypaczałoby sens tej regulacji i w praktyce uniemożliwiałoby na tym etapie kontrolę zakończenia procesu budowlanego. W dalszej kolejności oceniając legalność zaskarżonej decyzji należy wskazać, że prawo organu nadzoru budowlanego do wniesienia sprzeciwu jest prawem określonym czasowo przez przepis prawa materialnego tj. art. 54 u.p.b. Po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia organ traci swoje uprawnienie do wydania decyzji o sprzeciwie. Wniesienie natomiast odwołania od decyzji o sprzeciwie powoduje, że zostaje uruchomiony tryb rozpoznania sprawy przez organ drugiej instancji. Do postępowania przed tym organem mają zastosowanie przepisy k.p.a, wobec braku odrębnych przepisów procesowych w tym zakresie w u.p.b. Przepisy te nie mogą być jednak stosowane w pełnym zakresie ze względu na specyfikę instytucji sprzeciwu. Zdaniem Sądu organ drugiej instancji, rozpoznający odwołanie od decyzji o sprzeciwie, ma prawo orzec o utrzymaniu tej decyzji w mocy. Wówczas w obiegu prawnym pozostaje wydana w czasie trwania kompetencji organu pierwszej instancji decyzja o sprzeciwie. Organ II instancji może też orzec o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania, gdy dojdzie do przekonania, że decyzja organu pierwszej instancji była wadliwa i upłynął już termin ustawowy do wydania decyzji o sprzeciwie. Możliwe jest również wydanie decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego, gdy zachodzą po temu przesłanki, a w szczególności gdy odwołanie wniosła inna osoba od tej, która dokonała zgłoszenia, co ma skutek taki, jak utrzymanie w mocy decyzji organu pierwszej instancji, bowiem decyzja ta pozostaje w obrocie prawnym. W rozpoznawanej sprawie organ odwoławczy zaskarżoną decyzją utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ ten jednak, jak wynika z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, rozszerzył zakres sprzeciwu organu pierwszej instancji. Podstawą bowiem sprzeciwu PINB było uznanie, że zawiadomienie o zakończeniu budowy posiada braki, bowiem w dzienniku budowy brak jest wpisów imion i nazwisk osób uprawnionych do podjęcia się pełnienia funkcji kierowników robót branżowych (sanitarnych i elektrycznych). Tymczasem organ odwoławczy przyjął, iż zgłoszenie zawiera jeszcze inne braki, tj. nie zawiera informacji o jakiej mowa w art. 57 ust. 1 pkt 5 u.p.b w zakresie zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu, a także inwestorzy nie dołączyli do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów odbioru przyłączy albo umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi media. Organ odwoławczy także częściowo podzielił stanowisko organu pierwszej instancji odnośnie braku udokumentowania przez inwestorów prawidłowości wykonania robót instalacyjnych - w zakresie wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie związane z poprawnością wykonania robót instalacyjnych elektrycznych, zdaniem organu odwoławczego, można wywieść z dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów pomiarów instalacji elektrycznych, że zostały one sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe. Nie można jednak tego powiedzieć jeżeli chodzi o pozostałe instalacje wykonane w przedmiotowym budynku. Niewątpliwie zatem organ odwoławczy rozszerzając zakres sprzeciwu i przekraczając termin do jego złożenia, naruszył treść art. 54 u.p.b. Odnosząc się do tego, czy PINB uprawniony był do wzywania inwestorów do przedłożenia oświadczeń kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych, pod nadzorem których zostały wykonane roboty budowlane, z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego o objęciu przez nich stanowiska kierownika wymienionych powyżej robót, wskazać należy, iż zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 u.p.b do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Takie oświadczenie kierownika budowy mgr. inż. R.S. zostało złożone, a powołany przepis jednoznacznie wskazuje, iż chodzi tu tylko o oświadczenie kierownika budowy, a nie kierowników robót. Jednakże zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 u.p.b inwestor do powyższego zawiadomienia obowiązany jest dołączyć również dziennik budowy, który stanowi - zgodnie z art. 45 ust. 1 u.p.b - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Stąd też dziennik budowy jest jednym z istotnych dowodów podlegających ocenie przez organ przed wydaniem decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu albo zaniechaniem wydania takiej decyzji. W związku z tym - zgodnie z art. 57 ust. 4 u.p.b - inwestor jest obowiązany uzupełnić dokumenty określone w art. 57 ust. 1, w tym również dziennik budowy, jeżeli, w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ, okaże się, że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości. W niniejszej sprawie organ nadzoru dostrzegł, iż brak jest w dzienniku budowy oświadczeń kierowników robót sanitarnych i elektrycznych. Słusznie bowiem skonstatował, iż wspomniany powyżej kierownik budowy ma jedynie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalności konstrukcyjno – budowlanej – jako projektant w tej specjalności. Wynika to zarówno z treści użytych pieczęci, jak i z załączonego do oświadczenia zaświadczenia Urzędu Wojewódzkiego z dnia [...] października 1987r. nr [...] stwierdzającego przygotowanie do pełnienia przez mgr. inż. R.S. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które to uprawnienie zgodnie z art. 104 u.p.b zachował w dotychczasowym zakresie po wejściu w życie u.p.b. Zgodnie z obowiązującym w chwili nadawania uprawnień wspomnianemu powyżej kierownikowi budowy § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska osoby posiadające przygotowanie zawodowe wymagane do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w budownictwie są uprawnione również do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz do oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych w budownictwie osób fizycznych w zakresie objętym specjalnością techniczno-budowlaną, w której mogą pełnić funkcję projektanta. Zgodnie z art. 42 ust. 4 u.p.b przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. W związku z tym inwestorzy obowiązani byli do zapewnienia kierowników robót w specjalności instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej) i ujawnienia tej okoliczności w dzienniku budowy. W myśl bowiem art. 45 ust. 2 u.p.b, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Powyższy przepis koresponduje z § 6 ust. 2 rozporządzenia w myśl, którego na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Takie jednak zapisy nie znalazły się w dzienniku budowy. Stąd też mając na uwadze powołany art. 57 ust. 4 u.p.b w powiązaniu ze wspomnianymi kompetencjami organów nadzoru budowlanego dotyczącymi badania kwestii związanych ze sprawdzeniem posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji (art. 84 a ust. 1 pkt 2 u.p.b) organ uprawniony był do skierowania wezwania o przedłożenie wspomnianych oświadczeń. Samo powierzenie robót wyspecjalizowanym podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą nie jest tożsame z powierzeniem obowiązków kierownika robót rozumieniu art. 42 ust. 4 u.p.b. Zresztą określone uprawnienia w zakresie samodzielnych funkcji w budownictwie przysługują nie podmiotom gospodarczym tylko osobom. Dlatego też samo umieszczenie w dzienniku budowy powyższych podmiotów jako wykonawców robót nie może być utożsamiane z ustanowieniem kierowników robót. Wyraźnie te kwestie odróżnia § 6 ust. 2 rozporządzenie, tylko bowiem kierownik budowy i kierownicy robót składają podpis i datę potwierdzając oświadczenie objęciu powyższych funkcji. W ocenie Sądu organ odwoławczy w sposób dostateczny rozważył znaczenie powyższego naruszenia przepisów u.p.b. Słuszne - zdaniem Sądu - jest jego stanowisko, że nie każde naruszenie przepisów w toku procesu inwestycyjnego musi skutkować wniesieniem sprzeciwu w trybie art. 54 u.p.b. Zgłaszając bowiem taki sprzeciw organ powinien mieć na uwadze cel jakiemu ma służyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jest ono bowiem składane w celu potwierdzenia zgodności wybudowanego obiektu z projektem i przepisami prawa oraz potwierdzenia zdatności do jego bezpiecznego użytkowania. Odwołując się natomiast do ogólnych zasad prawa budowlanego wyrażonych w art. 5 ust.1 u.p.b., wskazać należy na pkt 1 c tego przepisu w myśl, którego obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa użytkowania. Skoro więc poprawność wykonanych robót instalacyjnych elektrycznych można wywieść z dołączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokołów pomiarów instalacji elektrycznych, sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe, to w powyższym zakresie nie było podstaw do zgłaszania sprzeciwu. Inaczej jest jednak w odniesieniu do wykonanych instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej i instalacji wodnokanalizacyjnej. Organ odwoławczy uznał, że załączone do zawiadomienia o zakończeniu budowy protokoły z odbioru powyższych prac nie potwierdzają, że zostały one podpisane przez osobę mającą w tym zakresie stosowne uprawnienia. Jednakże na tym organ odwoławczy poprzestał, nie poczyniwszy żadnych własnych ustaleń czy osoba która podpisała protokół z [...].02.2014 r. z odbioru technicznego wewnętrznej instalacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej oraz protokół z [...].11.2014 r. - odbioru technicznego instalacji wodnokanalizacyjnej, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w powyższych zakresach. W tym miejscu wymaga podkreślenia, iż termin określony w art. 54 u.p.b. i wymieniona w art. 57 u.p.b dokumentacja jaką należy załączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy nie zwalniał organu II instancji z przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz zachowania norm prawnych i zasad postępowania o jakich mowa w art. 7 i 77 §1 k.p.a., nakładających na organ obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wszechstronnego rozważania całości materiału dowodowego, które powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji stosownie do art. 107 § 3 k.p.a. Mając na uwadze powyższe naruszenia przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie, Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 a i c p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję (pkt I wyroku). Podkreślenia wymaga w tym miejscu ponownie, iż termin 14 dni do zgłoszenia sprzeciwu jest terminem zawitym (materialnym), po upływie którego organ traci prawo do jego wniesienia. Złożenie odwołania od decyzji o sprzeciwie nie powoduje przedłużenia materialnoprawnego terminu do wydania decyzji w tym przedmiocie. W konsekwencji organ odwoławczy nie może, na podstawie art.138 § 2 k.p.a., uchylić decyzji o zgłoszeniu sprzeciwu i przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, w sytuacji, gdy upłynął termin do zgłoszenia sprzeciwu. Tym samym to na organie odwoławczym spoczywa obowiązek dokładnego wyjaśnienia sprawy, konwalidacji nieprawidłowości postępowania organu pierwszej instancji z poszanowaniem uzasadnionych interesów inwestora oraz wszystkich konsekwencji, jakie wynikają z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Wobec tego w rozpatrywanej sprawie podlegać mogła uchyleniu jedynie decyzja WINB i nie było podstaw do uwzględnienia wniosku skargi o uchylenie również decyzji organu pierwszej instancji w trybie art. 135 p.p.s.a. Ponownie rozpoznając sprawę organ II instancji zobowiązany będzie do odniesienia się do wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżących w odwołaniu oraz dokonania ustaleń, czy naruszenie art. 42 ust. 4 u.p.b. miało jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo użytkowania spornego obiektu . Jako, iż skarga została uwzględniona, należało - na podstawie art. 200, 202 § 2 i 205 § 2 p.p.s.a - zasądzić od WINB na rzecz skarżących solidarnie zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw (pkt II wyroku), które sprowadzają się do: wpisu w wysokości 500 zł, ustalonego zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) , 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 240 zł ustalone zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 490 ze zm.). Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29331261B9
 
 
~zum  2013-05-13 18:33:17
tylko gdzie są dobre szkoły w okolicy krakowa lub chorzowa
 
 
~  2013-02-18 06:37:19
a gdzie tu twórcze myślenie jestp otrzebne...?
 
 
~zub  2013-01-27 00:14:46
To dobry zawód, który wymaga systematycznej nauki. Wyniki od razu się pojawią ai ofert pracy też więcej :)
 
 
~noooo  2011-12-04 20:35:51
ja mam zamiar iść
 
 
~MGR  2011-08-29 09:05:39
Witam / dokładnie to popularny kierunek i konkurencja duża a profil nie łatwy!!! I praca odpowiedzialna do tego trzeba mocno myśleć i mieć doświadczenie bo szkoła to tylko papierek Lepiej iść na farmacje :)
 
 
~morogrim  2011-02-19 14:55:11
absolwentom pewnio ciężko znaleźć pracę ale jak masz kilkanaście lat doświadczenia to chyba nie jest trudno znaleźć prace
 
 
~elektryk  2011-01-06 01:05:12
elektrykow ci u nas dostatek, z 30 osob ze szkoly 2 pracuja w zawodzie i juz widac jak sie oplaca "elektryzowac "
 
 
str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  /  2
Dodaj komentarz:

ksywka

treść
Polecamy: www.ekonomicznie.plwww.aci.plwww.tropiciel.maturzysty.plwww.edutargi.plwww.znizkistudenta.pl
Zapraszamy do kontaktu z portalem: kontakt@studiatechniczne.pl